Copyright, crawling cease and desist

Residensportalen does not give permission for third party site to crawl our advertisements. The Swedish law that supports this is below:

Residensportalen har en databas som skyddas av 49 § Upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Residensportalen AB, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på Residensportalen AB och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Webbplatsens utseende och layout samt originella texter och konstnärliga bilder på Residensportalen AB kan vara skyddade i sig som litterära eller konstnärliga verk enligt 1 § Upphovsrättslagen. Alla fotografier, oavsett om de är konstnärliga eller inte, är skyddade enligt 49a § Upphovsrättslagen. Även för dessa verk och fotografier gäller att det är förbjudet att utan tillstånd av rättighetshavaren, framställa exemplar av verket eller fotografiet och/eller göra det tillgängligt för allmänheten exempelvis på en annan webbplats.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan man straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Får jag kopiera material från Residensportalen till min egen hemsida?

Nej, databasen är skyddad liksom originella texter, konstnärliga bilder och samtliga fotografier. Om du kopierar detta utan tillstånd begår du ett brott mot Upphovsrättslagen. Om du dessutom lägger ut kopian på din hemsida begår du ytterligare ett brott mot Upphovsrättslagen eftersom du gör kopian tillgänglig för allmänheten.

Får jag länka från min hemsida till material på Residensportalen AB?

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten.  Du får dock inte indexera innehållet på Residensportalen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Residensportalen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör dock alltid tänka på att det kan finnas andra än vi som har rättigheter till materialet på Residensportalen och dessa måste också ge tillstånd.

Förbjudet att använda Residensportalens annonser för egen marknadsföring

All marknadsföring skall enligt 4 § Marknadsföringslagen stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).